Organisatie

Het Stichtingsbestuur
In de oprichtingsakte is onder andere vastgelegd dat er een bestuur is, wat haar bestuursbevoegdheid is, wie de  kan vertegenwoordigen.
In het hieronder staande overzicht is de bestuursfunctie genoemd en zijn de namen van de bestuursleden daarbij vermeld.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

G. (Gerhard) L.Y. Bos
R. (Rob) Bakker
H. (Hans) Wijga

Het bestuur hecht eraan te vermelden dat ten aanzien van het aangaan van verplichtingen en het verrichten van betalingen altijd het “vier ogen principe” wordt gehanteerd. Dat wil zeggen dat één persoon, zijnde de penningmeester, de betalingen “klaar”zet en een ander bestuurslid de feitelijke betaling zal doen. De bestuursleden ontvangen geen beloning van de stichting, tevens heeft de stichting geen personeelsleden in dienst.

Adviseurs
Het Stichtingsbestuur heeft op 16 oktober 2013, tijdens de eerste bestuursvergadering, besloten om zich te laten adviseren door een tweetal vaste adviseurs die ook aan de bestuursvergaderingen kunnen deelnemen om hun advies aangaande de werkzaamheden van de  in de meest brede zin kenbaar te kunnen maken. De volgende persponen zijn als adviseurs van de Stichting benoemd:

Adviseurs:

  • G .Mulder (bouwkundige/aannemer)
  • Mw M. van der Zande (voorzitter Vereniging Oud Apeldoorn)

 

FacebookMore...