Doelstellingen

In de oprichtingsakte die op 2 augustus 2013 notarieel is gepasseerd zijn er 2 doelstellingen weergegeven. Deze zijn:

  1. De stichting heeft tot doel het Apeldoorns verhaal van de Tweede Wereldoorlog uit te dragen en te behouden voor de toekomst. Het Apeldoorns verhaal is een verzameling van persoonlijke herinneringen- altijd een combinatie van een  plek, een  persoon en een gebeurtenis- van Apeldoorn in de Tweede Wereldoorlog. Deze herinneringen vormen het collectieve geheugen van Apeldoorn in oorlogstijd. De stichting vindt het wenselijk dat ook in de toekomst kennis kan worden genomen van  het verhaal van Apeldoorn in oorlogstijd en de weerslag die de oorlogsjaren op de Apeldoornse samenleving heeft gehad. Een belangrijk object aan de hand waarvan het verhaal van Apeldoorn in oorlogstijd kan worden verteld is de bunker van Seyss-Inquart die in de oorlogsjaren  is gebouwd aan de Loolaan  te Apeldoorn.

  2. De stichting wil zich inzetten voor het werven van fondsen voor het herstel en behoud van  de bunker van Seyss-Inquart zodat het Apeldoorns verhaal van de Tweede Wereldoorlog uitgedragen kan worden nu en in de toekomst en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
FacebookMore...