Comite van aanbeveling

In de oprichtingsakte van de  is opgenomen dat ter ondersteuning en promotie van de activiteiten van de  een Comité van Aanbeveling zal worden ingesteld. De taken van het Comité van Aanbeveling zullen in het reglement worden opgenomen.

Het bestuur van de  heeft op 21 september 2013  een aantal personen formeel benaderd met de vraag om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling. Alle benaderde personen hebben te kennen gegeven graag bereid te zijn om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling van de . Tot het Comité van Aanbeveling zijn de volgende personen toegetreden:

  • Dhr. S.H. Boon (voorzitter comité Internationale Partnersteden Apeldoorn)
  • Mr. G.J. de Graaf (oud-burgemeester Apeldoorn)
  • Dhr. J. Heerze
  • Mr. L.C. Kok ( notaris)
  • Brigadegeneraal b.d. J. Reitsma  (o.a. webmaster van www.apeldoornendeoorlog.nl)
  • Mw. Prof. Dr. T.H.G. Verhoeven (historica

 

FacebookMore...